MENU
 
  Jabatan

Okt

Nov

Dis

  Jabatan Khidmat  Pengurusan

  Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta

  Jabatan Kejuruteraan

  Jabatan Pelesenan

  Jabatan Penguatkuasa Dan Keselamatan

  Jabatan Perancang Bandar

  Jabatan Perbendaharaan

  Jabatan Korporat

  Jabatan Bangunan

  Jabatan Kontrak & Ukur Bahan

  Jabatan Landskap

  Jabatan Pembangunan Masyarakat

  Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan

  Jabatan Perundangan

  Jabatan Audit Dalam

  Jabatan Teknologi Maklumat

  Jabatan Pesuruhjaya Bangunan (COB)

  Jabatan Pusat Setempat (OSC)

  Bahagian Urusetia

 

**Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan MPS berikut dipaparkan setiap suku tahun.